ODRŽAVANJE BRODSKIH ELEKTRIČNIH SISTEMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO ŠEROVIĆ