OPERACIONA ISTRAŽIVANJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ