POMORSKA TRANSPORTNA LOGISTIKA I AUTOMATIZACIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV DRAGOVIĆ