MARKETING USLUGA U POMORSTVU


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x2
60B+7P
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
60B+7P