ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Koristi specifični registar na engleskomjeziku koji se odnosi na dolazak broda, isplovljenje, vez, odvez, naredbe za kormilarenje i koristi vokabular vezan za stanje vremena. • Uspostavi komunikaicju na engleskom jeziku sa drugom VHF stanicom (“Address, identify”) • Pravilno interpretira i koristi SMCP fraze (sidrenje, pilotaža, eksterna i interna komunikacija). • Da upotrebljava frazalne glagole (to run into danger, to keep clear, to make fast, to make water).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ1x1
1S+2P
2x1
1S+2P