ENGLESKI JEZIK III


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Komunicira na temu slaganja tereta, pakovanja tereta. Da opiše opremu koja se koristi za slaganje tereta i da primijeni svoje znanje u pismenom diskursu vezanom za prijavu i opis štete. • Ovlada terminologijom vezanom za vrste tereta kao i da prepozna vrste kontejnerskog prevoza. • Napiše odštetni zahtjev i interpretira podatke o planu slaganja tereta. • Savlada kondicionale i prepozna gramatička sredstva koja se odnose na moguće i hipotetičke situacije. • Usmeno i pismeno izvijesti o obimu štete i nastalim okolnostima nakon nezgode.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ1x1
1S+5P
2x1
1S+5P