NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD RAŠKOVIĆ
IGOR STANOVČIĆ