Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Razumije osnovne principe proizvodnje i potrošnje električne energije u brodskim električnim sistemima niskog i visokog napona. • Razumije osnovne principe elektro-mehaničke konverzije energije. • Analizira i opiše izvore naizmjeničnog i jednosmjernog napona na brodovima • Analizira i opiše distribuciju električne energije u brodskim električnim sistemima. • Razumije i analizira primjenu transformatora • Razlikuje i pravilno koristi različite vrste električnih motora. • Razumije principe rada motora za jednosmjernu i naizmjeničnu struju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Finalni rezultati septembarskog roka

Konačni rezultati iz BEU na BM

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma iz BEU na BM

Rezultati kolokvijuma II iz Brodskih elektricnih uredjaja na Brodomasinstvu