Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Otpornost materijala mogu da: 1. Stiču širok i integrisani dijapazon teorijskih i praktičnih znanja iz mehanike deformabilnog tijela i specijalno iz otpornosti materijala koja su primjenjiva u raznim oblastima mašinstva i specijalno brodomašinstva; 2. Stiču konkretna znanja vezana za kritičko razmišljanje i zaključivanje pri razmatranju i rješavanju praktičnih problema iz oblasti otpornosti materijala i proračuna konstrukcija; 3. Vladaju metodama proračuna elemenata konstrukcija i konstrukcija sastavljenih od grednih nosača; 4. Primjenjuju metode proračuna grednih nosača opterećenih na osnovne vrste naprezanja: aksijalno naprezanje, savijanje, uvijanje, kombinovano naprezanje i dr.; 5. Daju kritičku ocjenu vezanu za analizu napona i deformacija opterećenih tijela oblika grednog nosača-štapa ; 6. Prepoznaju i razlikuju značaj pojedinih uticaja: opterećenje, oblik tijela, vrsta materijala od kojega je tijelo izrađeno na veličinu unutrašnjih sila – napona i deformacija tijela 7. Pokazuju sposobnost da samostalno proračunavaju i optimizuju gredne nosače opterećene na različite načine kao i konstrukcije sastavljene od grednih nosača.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN ĆULAFIĆ

Rokovi

Materijal za pripremu 4. kolokvijuma - II dio

Materijal za pripremu 4. kolokvijuma -I dio

Materijal za pripremu 1. kolokvijuma - 1. dio i 2.dio

Materijal za pripremu 3. kolokvijuma

Materijal za pripremu 2 kolokvijuma