KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Dobijanje osnovnih znanja o stabilitetu na brodu i brodskoj konstrukciji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ
NIKOLA MOMČILOVIĆ