BRODSKE POMOĆNE MAŠINE


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovoga predmeta studenti će biti sposobni da : 1. pravilno razumiju konstrukciju i principe rada pomoćnih mašina, 2. urade sigurnosne procedure u nuždi za rad pogonskog postrojenja uključujući kontrolne sisteme 3. pripreme i uputite pomoćne mašine i prate njihov rad, 4. otkrivaju grešake i izvrše potrebna mjerenja za prevenciju kvara pomoćnih mašina i sistema kontrole

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZO VUJOVIĆ

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama

Kolokvijum I iz Brodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama

Nastava iz Brodskih pomoćnih mašina na Pomorskim naukama

Prijedlog konacnih ocjena iz BRodskih pomocnih masina na Pomorskim naukama