BRODSKE ELEKTRIČNE MAŠINE I POGONI


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Brodske električne mašine i pogoni mogu da: 1. primijene osnovna znanja iz električnih mašina i pogona u praktičnim situacijama, 2. protumače sve nepravilnosti u radu električnih mašina i pogona, 3. analiziraju rad električnih mašina i pogona 4. analiziraju potrebu za elementima energetske elektronike u regulaciji električnih mašina i pogona

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA DLABAČ3x1
2S
1x1
2S