OPERACIONA ISTRAŽIVANJA I


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Od studenata se očekuje da nakon položenog ispita razumiju svrhu Operacionih istraživanja I (OI I) i da znaju koje od metoda OI I, sa kojima su se upoznali, mogu da primjene na rješavanje određenih, pojednostavljenjih, praktičnih problema u pomorstvu. Takođe se očekuje da studenti budu sposobni na kombinuju različite OI I metode u rješavanju složenijih problema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN KORDIĆ