ZAŠTITA MORA I ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pravilno obrazloži Zakonske mjere u spriječavanju zagađenja mora i morskih prostora ; 2. Definiše relacije koje se odnose na spriječavanje zagađenja kod uzimanja i ispuštanja balastnih voda; 3. Napravi kriterijume koji se odnose na prevenciju od zagađenja mora polutivnim materijama; 4. Primjenjuje teorijsko znanje u praktičnom brodskom ambijentu kroz poštovanje međunarodnih Propisa o spriječavanju zagađenja mora; 5. Sprovede i analizira različite metode očišćenja polutivnih materija u morskom prostoru; 6. Primjeni profesionalna saznanja koja predstavljaju osnovni vid argumentacije pomorskog profesionalizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO NIKOLIĆ2x1
1S+4P

Kolokvijum I iz Zastita mora i zivotne sredine na Pomorskim naukama

Prijedlog konačnih ocjena iz Zaštite mora i životne sredine na Pomorskim naukama

Rezultati kolokvijuma I iz Zastite mora i zivotne sredine na Pomorskim naukama