TEORIJA VJEROVATNOĆE I STATISTIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Vjerovatnoća i statistika (4 ETCS) studenti će biti sposobni da: 1. Poznaju različite vrste definicije vjerovatnoće. Sprovode izračunavanja sa osnovnom, uslovnom i potpunom vjerovatnoćom, kao i Bajesovom formulom. 2. Poznaju razne oblike diskretne i kontinualne diskretne promjenljive, kao i njihove najznačajnije raspodjele. 3. Vladaju osnovnim pojmovima statistike i njenim deskriptivnim mjerama (razne sredine, modus, medijana i mjere disperzije). 4. Poznaju Hi-kvadrat raspodjelu, studentovu raspodjelu i Fišerovu raspodjelu. 5. Vladaju linearnom regresijom i ocjenama parametara linearnog regresionog modela. 6. Poznaju prostu linearnu korelaciju i ocjene njenih parametara, te vladaju tehnikama za ocjenjivanje raznih vrsta trendova. 7. Primjenjuju sve navedene oblasti iz vjerovatnoće i statistike u pomorstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIHALJEVIĆ2x1
4S+2P
1x1
4S+2P