TEORIJA RIZIKA I ODRŽAVANJE ZASNOVANO NA RIZIKU


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Teorija rizika i održavanje zasnovano na riziku mogu: 1. Opisati diskretne i neprekidne raspodjele vjerovatnoća koje se koriste u teoriji rizika. 2. Opisati pojam funkcije pouzdanosti i funkcije rizika kao i odgovarajuće parametre. 3. Određivati pouzdanosti raznih složenih tehničkih sistema (serijska, paralelna i kombinovana veza). 4. Analizirati specifične rizike u pomorstvu. 5. Opisati osnovne metode procjene rizika. 6. Opisati metode održavanja zasnovane na riziku. 7. Izračunati pouzdanost za specifične brodske sisteme. 8. Analizirati načine mogućeg smanjenja rizika u pomorstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA GAGIĆ1x1
4S
ROMEO MEŠTROVIĆ1.5x1
4S
ŠPIRO IVOŠEVIĆ1.5x1
4S

Promjena termina predavanja iz Teorije rizika i odrzavanja zasnovano na riziku na Pomorskim naukama (Spec.)