PLANIRANJE PREVOZA TERETA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poznavanje planiranja krcanja i slaganja različitih vrsta tereta vodeći računa o konstruktivnoj sigurnosti broda i komercijalnom uspjehu. Poznavanje specifičnosti generalnih, rasutih, opasnih i tekućih tereta i mjera predostrožnosti pri njihovom prevozu. Poznavanje međunarodnih propisa u pogledu pomorskog prevoza pojedinih vrsta tereta. Izrada plana ukrcaja i iskrcaja. Korišćenje računara u funkciji planiranja ukrcaja tereta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN BELAMARIĆ3x1
4S

Odlaganje nastave

Termin kolokvijuma

Raspored predavanja

Nastava iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)

Kolokvijum II iz Planiranja prevoza tereta na Pomorskim naukama (Spec.)