EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položenim ispitom iz predmeta Ekonomika brodarstva – napredni kurs student je savladao materiju koja mu omogućava da: 1. Poznaje predmet izučavanja Ekonomike brodarstva i jegov položaj u okviru pomorske privrede i saobraćaja; 2. Poznaje sredstva brodarskog preduzeća i efikasnost njihovog korišćenja; 3. Razumije troškove u morskom brodarstvu i njihov uticaj na ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata; 4. Raspolaže materijom tržišta brodskog prostora, kao segmentom pomorskog tržišta; 5. Razumije povezanost pravnih oblika brodarskih preduzeća i njihovog ekonomskog djelovanja; 6. Poznaje mjerenje ekonomskog uspjeha u morskom brodarstvu; 7. Razumije makroekonomski aspekt i ulogu morskog brodarstva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ3x1
4S+3P

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati I popravnog kolokvijuma

Rezultati zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

Nastava iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

Rezultati kolokvijuma II iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)

Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)