UPOTREBA GIS TEHNOLOGIJA U POMORSTVU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poznavanje osnovnih principa GIS-a, uključujući strukture i kvalitet podataka. Steknute teorijske osnove i praktično iskustvo za rad GIS-a u saobraćaju i telekomunikacijama. Steknuto znanje o novoj tehnologiji akvizicije, prikupljanja, čuvanja i obrade slike i podataka, integracije GPS-a sa GIS sistemima, kao i znanje vezano za analizu i prikazivanje prostornih podataka. Vladanje sa jednim od izabranih GIS softvera. Upotreba savremenijh GEO brovsera i njihova integracija u složenije GIS sisteme. Manipulacija vektorskim i rasterskim GIS podacima u MATLABu. Nabrajanje primjena GIS-a u pomorstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN STOJANOVIĆ3x1
20B+1S
1x1
20B+1S