TEHNIKE PREGLEDA I NADZORA BRODA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Tehnike pregleda i nadzora broda mogu: 1. definisati i analizirati veze između pomorskih organizacija i vlada ugovornica; 2. razlikovati tehničke aspekte pojedinih pomorskih konvencija; 3. opisati značaj i aspekte bezbjednosti brodova na moru i u lukama u saglasnosti sa relevantnom međunarodnom regulativom; 4. opisati sadržaj najvažnijih konvencija kao što su SOLAS i MARPOL, različita istraživanja na osnovu međunarodne regulative, kao i značaj države zastave i Port State kontrole; 5. razlikovati specifične sigurnosne procedure i sigurnosnu opremu; 6. razlikovati specifične metode i tehnike pregleda; 7. razlikovati metode testiranja bez razaranja; 8. opisati, uporediti i analizirati specifične vrste pregleda pojedinih brodskih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŠPIRO IVOŠEVIĆ2x1
4S