INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita od studenata se očekuje da znaju osnovne postavke e-poslovanja, posebno kada je u pitanju pomorski transport. Takođe, očekuje se da su studenti dobro upoznati i da znaju da objasne osnove savremenih sistema za brz i bezbjedan transfer dokumenata u pomorstvu (EDI, AMOS, ERP i dr.), za telekomunikacije u slučaju opasnosti, hitnosti i bezbjednosti na moru (GMDSS), kao i sisteme namijenjene bezbjednoj navigaciji (ECDIS, VTS/VTMIS i dr).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x1
20B+1S+2P
UGLJEŠA UROŠEVIĆ3x1
20B+1S+2P
1x1
20B+1S+2P