PRIPREMA ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE


Semestar: 6
ECTS: 30
Status: Obavezan
Fond: 1+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA DLABAČ
DANILO NIKOLIĆ
ENIS KOČAN