PRAVO ZAŠTITE MORSKE SREDINE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA NIKČEVIĆ2x1
34B+3P
2x1
34B+3P