Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i analizira osnovne pojmove i institute pomorskog prava. 2. Razlikuje pojedine vrste plovnih objekata. 3. Pravilno tumači i primjenjuje pravne propise koji uređuju materiju pomorskog prava, kako nacionalne tako i medjunarodne; 4. Razlikuje, razvrsta pojedine ugovore o iskorišćavanju pomorskih brodova, i uporedi njihove prednosti i nedostatke; 5. Opiše i i razlikuje odgovornost brodara prema pojedinim ugovorima u pomorskom pravu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA NIKČEVIĆ

Nastava iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu, 24.11.2017.

Kolokvijum I iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Pomorskog prava na Menadzmentu u pomorstvu