TEORIJA MENADŽMENTA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Teorije menadžmenta mogu: - Ocjeniti posao i ulogu menadžera u preduzeću, nivoe menadžmenta i opisati znanja i vještine potrebne menadžerima; - Opisati stejkholdere preduzeća i kreirati SWOT analizu, viziju, misiju i ciljeve preduzeća; - Objasniti i ilustrovati vrste ciljeva, efikasnost i efektivnost preduzeća; - Analizirati organizacione konflikte, njihove uzroke, područja dešavanja i načine rješavanja; - Prepoznati karakteristike, osobine, sličnosti i razlike između menadžera, preduzetnuika i lidera; - Opisati proces planiranja u preduzeću, kao i odabrati adekvatnu metodu predviđanja i odlučivanja; - Opisati proces organizovanja u preduzeću (određivanje raspona kontrole, stepena centralizacije/decentralizacije, model organizacione strukture); - Opisati proces vođenja (liderstva) i kljične principe menadžmenta ljudskih resursa; - Opisati proces kontrole u preduzeću; - Objasniti korporativnu društvenu odgovornost i poslovnu (biznis) etiku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ