MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U POMORSTVU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razlikovati razoj, pojam i zadatke MLjR. 2. Identifikovati procese, funkcije ljudskih resursa, stilove rukovodjenja, procese planiranja i benčmarkinga. 3. Opisati regrutovanje, selekciju i socijalizaciju ljudskih resursa. 4. Definisati obuku i razvoj, motivaciju i komunikaciju ljudskih resursa. 5. Analizirati poslovne komunikacije i vještine prodaje, kao i uticaj rukovođenja na koheziju brodskog kolektiva, a sve u skladu sa IMO i STCW.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ