Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definisati ekonomske integracije u svim fazama nastanka - Opisati razvoj nauke o ekonomskom integrisanju i EU - Opisati proces prosirenja EU - Opisati koncepte i principe savremenog ekonomskog integrisanja - Opisati uticaj globalnih trendova na razvoj i napredovanje evropske ekonomije - Razumjeti primjenu ekonomskih politika CG na putu ekonpomskog integrisanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija