BENČMARKING POSLOVANJA U POMORSTVU


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN JOVETIĆ1x1
1S
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ3x1
1S