Ekonomija


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: O
Fond: 4+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke, razumije i analizira osnovne ekonomske modele, razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizvodnje, pokaže da je upoznat sa osnovnim elementima ekonomije javnog sektora i tumači fundamentalne indikatore makroekonomskog okruženja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Milivoje4x2


Đurašković Jovan
4x (1B+1S)

Rogić Sunčica
4x (1B+1S)