Pravo


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše i objasni društveni sistem, pravni sistem i državno-pravni poredak; povezuje i razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; opisuje i objašnjava osnovne institute obligacionog i privrednog prava; opisuje i objašnjava osnovne institute stvarnog prava; objašnjava i upoređuje osnovne forme obavljanja privredne djelatnosti; razlikuje hartije od vrijednosti od ostalih pisanih isprava i ukazuje na njihov značaj u poslovnim odnosima; samostalno sastavlja i razlikuje osnovne ugovore obligacionog prava.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jocović Mijat3x1
1S
2x1
1S