Statistička analiza vremenskih serija


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Statistička analiza vremenskih serija, očekuje se da će studenti moći da: • definišu osnovne teorijske koncepte analize vremenskih serija; • odaberu i objasne odgovarajuće statističke metode za analizu vremenskih serija; • konstruišu jednostavne/višestruke linearne regresione modele, realizuju potrebnu analizu i protumače njene rezultate; • odrede da li serija ispoljava trend i sezonsku komponentu, ekstrapoliraju liniju trenda i interpretiraju rezultate; • samostalno sprovedu statističku analizu podataka realne vremenske serije i interpretiraju njene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna2x1S
2S