Menadžment u saobraćaju


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da:  Objasni proces prudentnog upravljanja saobraćajem;  Definiše pojam saobraćaja i navede vidove i vrste saobraćaja;  Prepozna specifičnosti saobraćajnog tržišta;  Analizira savremenu saobraćajnu politiku(posebno saobraćajnu politiku Evropske unije);  Argumentuje potrebu liberalizacije i deregulacije saobraćajnog tržišta;  Obrazloži formiranje i politiku cijena u saobraćaju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dedović Ljubinko2x1S
8S+7P