Razvoj ekonomske misli


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurašković Jovan4x1S
17S+155P
2x1S
17S+155P