Teorije vjerovatnoće i primjene u ekonomiji


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Definiše vektor vjerovatnoća, stohastičku matricu i lance Markova. 2. Tumači i objašnjava tvrđenja u vezi naučenih pojmova. 3. Sastavlja jednostavne ekonomske modele primjenom lanaca Markova. 4. Priprema verbalne i pisane prezentacije u vezi lanaca Markova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kašćelan Vladimir2x1S
1S