Trgovinski menadžment


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Predrag2x1S
1B+9S+2P