Operaciona istraživanja


Semestar: 5
ECTS: 10
Status: O
Fond: 4+4+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - prezentiraju i primijenjuju metode i modele kvantitativne analize, koje se koriste za donošenje odluka u ekonomiji - definišu funkciju cilja i ograničavajuće uslove u problemima linearnog programiranja - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom linearnog programiranja - rješavaju jednostavnije konfliktne situacije - prate i razumiju stručnu literaturu iz oblasti linearnog programiranja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rakočević Svetlana4x1
94B+110S+188P


Pejović Bojan
4x2
94B+110S+188P