Uvod u ekonomiju Evropske unije


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti ce moći: - Prepoznati teorije ekonomskih integracija, efekte integracija, kao i raspodjelu efekata između zemalja članica i trećih zemalja. - Ispitati značajne događaje iz istorije evropskih integracija, EU institucija i procesa donošenja odluka. - Objasniti ekonomski i socio-politički aspekt integracija. - Razumjeti političku i institucionalnu strukturu glavnih EU politika. - Razviti analitičke sposobnosti koje će im pomoći da teorijsko stečeno znanje primjene u praksi i analizi savremenih izazova evropskih integracija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jaćimović Danijela2x1
11B+23S+1P