Hartije od vrijednosti i terminska tržišta


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni osnovne pojmove vezane za finansijske instrumente i tržišta hartija od vrijednosti. 2. Klasifikuje hartije od vrijednosti i ilustruje njihove osnovne karakteristike. 3. Ukaže na značaj finansijske regulative. 4. Ilustruje proces trgovine hartijama od vrijednosti. 5. Kategoriše i uporedi osnovne derivativne finansijske instrumente. 6. Konstruiše i planira berzanske izvještaje vezane za akcije i obveznice.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Saša2x1
3B+2S