Politički marketing


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će pokazati sposobnosti da: Predstavi razvoj političkog marketinga, njegove vrste, funkcije i tehnike. Planira i organizuje promotivne strategije stranaka i kandidata. Istraži determinante izbornog ponašanja i političkog tržišta. Identifikuje različite izvore finansiranja političkih kampanja. Izvrši evaluacju provedene kampanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mihailović Božo2x1
3B+4S