Primijenjena analiza tražnje


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Primijenjena analiza tražnje mogu: • definišu osnovne koncepte teorije analize tražnje; • objasne različite pristupu u modeliranju tražnje; • odaberu i primijene odgovarajuće statističke metode u analizi tražnje na osnovu uporednih i podataka vremenskih serija; • konstruišu i ocijene jednostavne/višestruke linearne regresione modele, realizuju potrebnu analizu i protumače njene rezultate; • samostalno sprovedu analizu tražnje na realnim podacima i interpretiraju njene rezultate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Karadžić Vesna2x1
13B+3S+1P