Međunarodna ekonomija


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sa završetkom ovog kursa studenti ce moći: - Prepoznati uzroke međunarodne trgovine, efekte trgovine, kao i raspodjelu efekata da domaćem i međunarodnom planu. - Ispitati različite instrumente trgovinske politike i posljedice njihove primjene (carine i kvantitativna orgraničenja) - Objasniti funkcionisanje međunarodnog finansijskog tržišta - Razumjeti motive koji vode ka povećanoj međunarodnoj integraciji i regionalnim integracijama, kao i argumente otpora prema tome. - Razviti analitičke sposobnosti koje će im pomoći da teorijsko stečeno znanje primjene u praksi i analizi različi tih problema iz međunarodne ekonomije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jaćimović Danijela4x1
80B+119S+98P


Rogić Sunčica
2x2
80B+119S+98P