Principi strategijskog upravljanja


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Ivanović Predrag4x1
77B+127S+60P


Đurišić Vladimir EF
2x2
77B+127S+60P