Preduzetničke finansije


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa, studenti će moći da: 1. Prepoznaju savremene tendencije biznisa 2. Pripreme finansijske izvještaje i objasne analizu boniteta preduzeća 3. Analiziraju pokazatelje poslovanja preduzeća 4. Definišu finansijsko tržište i njegove osnovne segmente 5. Razlikuju i analiziraju rad institucionalnih investitora 6. Definišu i objasne instrumente tržišta novca i tržišta kapitala 7. Izračunaju cijenu finansijskih instrumenata i objasne mogućnosti njihove prodaje 8. Analiziraju berzu i berzansko poslovanje

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Novović-Burić Milijana2x1
1B+10S+12P


Mugoša Ana
2x1
1B+10S+12P