Tržište rada


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da da teorijsko i praktično tumačenje osnovnih procesa i trendova na tržištu rada, analizira mikroekonomske i makroekonomske aspekte organizacije rada, analizira ekonomske efekte procesa kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga i analizira djelovanje funkcije menadžmenta ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru i ponudi efektivna rješenja i radi efektivno i efikasno u timu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radović Milivoje2x1
1B+17S+3P


Radonjić-Konatar Milena
2x1
1B+17S+3P