Ekonomija Evropske Unije


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: O
Fond: 4+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • definiše osnovne pojmove ekonomije EU; • prepozna poziciju EU u savremenim ekonomskim tokovima; • razlikuje instrumente ekonomskih politika EU; • poveže razvoj ekonomije EU i Crne Gore; • ocjeni osnovne elemente ekonomskih politika i njihove koordinacije u EU;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Milović Nikola4x1
2B+8S+7P


Muhadinović Milica
2x1
2B+8S+7P