Rizik i osiguranje


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše rizik, imenuje oblike i faze upravljanja rizikom. 2. Definiše osiguranje, imenuje funkcije, elemente i zadatke tehničke organizacije osiguranja. 3. Navede oblike organizovanja osiguravajućih kompanija, lica i dokumenta u osiguranju. 4. Opiše i klasifikuje vrste osiguranja imovine i lica. 5. Definiše saosiguranje i reosiguranje. 6. Objasni načela osiguranja imovine, izračuna naknadu iz osiguranja i tarife neživotnog osiguranja. 7. Objasni penzijsko i zdravstveno osiguranje. 8. Opiše garantnu i tehničke rezerve i navede vrste plasmana sredstava. 9. Izračuna neto i bruto premiju za različite vrste životnog osiguranja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Novović-Burić Milijana1x1
7B+3S+6P
2x1
7B+3S+6P

Kašćelan Vladimir1x1
7B+3S+6P