Modeli odlučivanja


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita, očekuje se da će studenti moći da: - razlikuju pravce u razvoju teorije odlučivanja - uoče i objasne najvažnije činioce odlučivanja - prepoznaju i objasne faze u procesu poslovnog odlučivanja -odaberu model odlučivanja koji odgovara posmatranom poslovnom okruženju -izaberu i primenjuju odgovarajuće metode i tehnike za rešavanje problema odlučivanja u uslovima izvesnosti, neizvesnosti i rizika

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rakočević Svetlana2x1
4S


Dragašević Zdenka
2x1
4S