Teorija i analiza ekonomske politike


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurašković Jovan2x1
32B+55S+6P


Radonjić-Konatar Milena
2x1
32B+55S+6P