Ekonomija rada i socijalna politika


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Božović Žarko2x1
32B+52S+6P


Đurašković Jovan
2x1
32B+52S+6P