Korporativna analiza i kontrola


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakićević Milan2x1
17B+24S+4P


Laković Tanja
2x1
17B+24S+4P